PSYCHOTERAPIA
Psychoterapia pomaga wielu 
osobom w radzeniu sobie
z zaburzeniami psychicznymi 
i/lub emocjonalnymi. 
Jest metodą leczenia 
i wspomagania rozwoju 
polegającą na intencjonalnym 
oddziaływaniu na psychikę 
człowieka za pomocą techniki 
i narzędzi psychologicznych: więcej:   

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Pomoc psychologiczno pedagogiczna ma  wspierać rodzica  wrozpoznawaniu  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych oraz zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych; więcej:
 

Bezpłatny ogólnopolski telefon 
dla ofiar przemocy w rodzinie
(Niebieska Linia) czynny całą dobę
tel. 800 120 002


Bezpłatny telefon zaufania
dla dzieci i młodzieży:
tel. 116 111

Bezpłatny kryzysowy
telefon zaufania
dla dorosłych:
tel. 116 123

Centrum wsparcia dla
osób w stanie kryzysu psychicznego
bezpłatny telefon czynny 24h:
tel. 800 70 22 22 


 
UZALEŻNIENIA

Psychoterapia uzależnień pozwala na uporządkowanie i wypracowanie radzenia sobie we wszystkich istotnych sferach życia: uczuciowej, duchowej, relacjnej z innym ludźmi i sobą samym, zdrowotnej. Tego typu postępowanie zatrzymuje postęp choroby i sprawia, że jakość życia osoby uzależnionej znacznie się poprawia; więciej;

CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

PROFILAKTYKA

Profilaktyka uzależnien jest działalnością zapobiegawczą obejmującą całą gamę różnorodnych, zdrowotnych i społecznych zagrożeń związanych z używaniem œśrodków psychoaktywnych; więcej:

 

 

Program wczesnej inrewencji dla młodych osób uzywających narkotyków, więcej; mgr Monika Jachowicz
 tel. 660 422 204
 https://www.znanylekarz.pl
 https://twojpsycholog.pl/profil-psychologa
 Psycholog,
 Psychoterapeuta CBT, TSR. 
 Diagnosta psychologiczny

 
Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo - behawioralnym w trakcie szkolenia i członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuję także w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Doświadczenie zawodowe zdobywałam na oddziałach psychiatrycznych i w poradni zdrowia psychicznego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy, jestem pracownikiem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie w Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży. Swoją wiedzę poszerzam w szkole psychoterapii oraz na szkoleniach i warsztatach. Specjalizuję się w pomocy i wsparciu psychologicznym oraz interwencji kryzysowej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
Pracuję z osobami które:
- doświadczają trudności w relacjach z innymi,
- doświadczają trudnościami w komunikacji i wyrażaniu emocji,
- doświadczają lęków, zaburzeń snu lub jedzenia
- są dotknięte współuzależnieniem,
- odczuwają niskie poczucie własnej wartości
- znajdują się w kryzysie związanym z chorobą, utratą członka rodziny, utratą pracy.
 
https://www.znanylekarz.pl/monika-jachowicz/psycholog/lublin
 
https://twojpsycholog.pl/profil-psychologa/monika-jachowicz-3030
www.skassa.pl www.taniesklepyinternetowe.pl
terapia uzależnień Lublin, psychoterapia Lublin, e-terapia, nie uciekaj, Paweł Wójcik, Janusz Koczberski, terapia uzależnień, terapia online