PSYCHOTERAPIA
Psychoterapia pomaga wielu 
osobom w radzeniu sobie
z zaburzeniami psychicznymi 
i/lub emocjonalnymi. 
Jest metodą leczenia 
i wspomagania rozwoju 
polegającą na intencjonalnym 
oddziaływaniu na psychikę 
człowieka za pomocą techniki 
i narzędzi psychologicznych: więcej:   

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Pomoc psychologiczno pedagogiczna ma  wspierać rodzica  wrozpoznawaniu  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych oraz zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych; więcej:
 

Bezpłatny ogólnopolski telefon 
dla ofiar przemocy w rodzinie
(Niebieska Linia) czynny całą dobę
tel. 800 120 002


Bezpłatny telefon zaufania
dla dzieci i młodzieży:
tel. 116 111

Bezpłatny kryzysowy
telefon zaufania
dla dorosłych:
tel. 116 123

Centrum wsparcia dla
osób w stanie kryzysu psychicznego
bezpłatny telefon czynny 24h:
tel. 800 70 22 22 


 
UZALEŻNIENIA

Psychoterapia uzależnień pozwala na uporządkowanie i wypracowanie radzenia sobie we wszystkich istotnych sferach życia: uczuciowej, duchowej, relacjnej z innym ludźmi i sobą samym, zdrowotnej. Tego typu postępowanie zatrzymuje postęp choroby i sprawia, że jakość życia osoby uzależnionej znacznie się poprawia; więciej;

CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

PROFILAKTYKA

Profilaktyka uzależnien jest działalnością zapobiegawczą obejmującą całą gamę różnorodnych, zdrowotnych i społecznych zagrożeń związanych z używaniem œśrodków psychoaktywnych; więcej:

 

 

Program wczesnej inrewencji dla młodych osób uzywających narkotyków, więcej; Lek. Małgorzata Wybacz

 tel: 501 845 039

 
 
 Psychiatra

 

W 2006 r uzyskałam dyplom lekarza specjalisty psychiatry, przez 16 lat pracowałam w Szpitalu Neuropsychiatrycznym, w 2023 r w Centrum Zdrowia Psychicznego w Radecznicy. Obecnie jako kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego w Krasnymstawie, od 2014 roku prowadzę w Lublinie Indywidualną Praktykę Lekarską jako psychiatra. Zajmuję się leczeniem farmakologicznym w dziedzinie psychiatrii osób dorosłych w tym:
• zaburzeń nastroju (depresja, depresja lekooporna, dystymia, zaburzenia depresyjne nawracające, zaburzenia afektywne dwubiegunowe),
• zaburzeń obsesyjno–kompulsyjnych (nerwica natręctw),
• zaburzeń psychotycznych (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe),
• zaburzeń nerwicowych - w tym zaburzeń lękowych uogólnionych, lęku napadowego, fobii
• zaburzeń adaptacyjnych (wynikających ze stresu)
• zaburzeń odżywiania,
• zaburzeń snu,
• zaburzeń psychicznych występujących w przebiegu chorób somatycznych

www.skassa.pl www.taniesklepyinternetowe.pl
terapia uzależnień Lublin, psychoterapia Lublin, e-terapia, nie uciekaj, Paweł Wójcik, Janusz Koczberski, terapia uzależnień, terapia online