PROFILAKTYKA

Profilaktyka uzależnien jest działalnością zapobiegawczą obejmującą całą gamę różnorodnych, zdrowotnych i społecznych zagrożeń związanych z używaniem œśrodków psychoaktywnych; więcej:

                                                                                                                        Program wczesnej inrewencji dla młodych osób uzywających narkotyków, więcej;

Pomoc psychologiczno pedagogiczna ma  wspierać dziecko w:rozpoznawaniu  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ,rozpoznawaniu możliwości psychofizycznychu;zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych. Wspierać rodzica w skutecznym wychowaniu; więcej:

TERAPIA UZALEŻNIEŃ

Terapia uzależnienia pozwala na uporządkowanie i wypracowanie radzenia sobie we wszystkich istotnych sferach życia: życie uczuciowe, duchowe, relacje z ludźmi, zdrowie. Tego typu postępowanie zatrzymuje postęp choroby i sprawia, że jakość życia osoby uzależnionej znacznie się poprawia; więciej;

CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

 

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia pomaga wielu osobom w radzeniu sobie z zaburzeniami psychicznymi i/lub emocjonalnymi, jest metodą leczenia i wspomagania rozwoju polegającą na intencjonalnym oddziaływaniu na psychikę człowieka za pomocą technik i narzędzi psychologicznych:     więcej:

 

 

Prowadzone przez nasz zespół działania profilaktyczne obejmują cykliczne bądź doraźne wykłady, szkolenia i warsztaty kierowane do nauczycieli, pedagogów, rodziców, a przede wszystkim młodzieży.

UZALEŻNIENIE TO UCIECZKA

UCIEKA TEN, KTO SIĘ BOI

BOI SIĘ TEN, KTO NIE MA WIARY

Brak wiary wynika z:

· POZBAWIENIA W DOMU RODZINNYM WŁAŚCIWYCH DOŚWIADCZEŃ (np., bezpieczeństwa, akceptacji, bliskości, uznania, granic, jasnej komunikacji, poczucia sprawczości, wsparcia itp.)

· LUB PRZEŻYWANIA DOŚWIADCZEŃ NIEWŁAŚCIWYCH ( np., odrzucenia, nadkontroli, przemocy, nadużycia, wykorzystywania, piedestałowania, uzależnienia, nieporadności, konfliktów i niekonsekwencji rodziców).

Z braku wiary wynika poczucie własnej słabości.

Poczucie słabości rodzi osamotnienie poprzez uczucia nieśmiałości, zawstydzenia i niepewności, owocujące:

·  Dezorganizacją zachowania, wycofaniem, pomniejszaniem siebie samego

·  Ucieczką od świata realnego w świat wirtualny,

·  Agresją, złością, destrukcją.

·  Nadęcia pychą, która jest wynikiem piedestałowania dziecka w ciągu pierwszych kilku lat przez rodzinę/opiekunów.

NAJPROSTSZĄ „METODĄ PORADZENIA SOBIE” Z SAMOTNOŚCIĄ, POCZUCIEM SŁABOŚCI, ZAWSTYDZENIEM I NIEPEWNOŚCIĄ WYDAJE SIĘ BYĆ UCIECZKA W:

- towarzystwo, muzykę, hazard, pozycję w środowisku, ubiór, gadżety, jedzenie/głodzenie się, samochody, gry komputerowe, świat wirtualny, seks, przemoc, itp., (uzależnienia popędowe);

- nikotynę, alkohol, narkotyki, leki, dopalacze, słodycze, kawę i inne (uzależnienia chemiczne);

- objawy dysfunkcji psychicznych – w zachowania nerwicowe, w depresję, w psychozy, samouszkodzenia, usiłowania samobójcze.

KONSEKWENCJE OSZOŁOMIENIA I ODURZENIA MOGĄ DOPROWADZIĆ DO PODJĘCIA TERAPII, O ILE WCZEŚNIEJ NIE DOPROWADZĄ DO WIELOLETNIEGO WIĘZIENIA, GŁĘBOKIEJ PSYCHOZY LUB ŚMIERCI.

Oprac: Janusz Koczberski.

W ramach profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom oraz innym zachowaniom ryzykownym realizujemy programy krótko-, średnio- i długoterminowe dostosowywane do potrzeb odbiorców.

Zapraszamy do współpracy

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących prowadzonych przez nasz zespół terapii, wykładów, szkoleń i warsztatów oraz konsultacji, prosimy o kontakt przez  formularz kontaktowy bądź pod numerem telefonu 791 133 793.

www.skassa.pl www.taniesklepyinternetowe.pl
e- terapia,terapia uzależnień lublin, nie uciekaj, Paweł Wójcik, Janusz Koczberski, terapia uzależnień,