PSYCHOTERAPIA
Psychoterapia pomaga wielu 
osobom w radzeniu sobie
z zaburzeniami psychicznymi 
i/lub emocjonalnymi. 
Jest metodą leczenia 
i wspomagania rozwoju 
polegającą na intencjonalnym 
oddziaływaniu na psychikę 
człowieka za pomocą techniki 
i narzędzi psychologicznych: więcej:   

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Pomoc psychologiczno pedagogiczna ma  wspierać rodzica  wrozpoznawaniu  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych oraz zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych; więcej:
 

Bezpłatny ogólnopolski telefon 
dla ofiar przemocy w rodzinie
(Niebieska Linia) czynny całą dobę
tel. 800 120 002


Bezpłatny telefon zaufania
dla dzieci i młodzieży:
tel. 116 111

Bezpłatny kryzysowy
telefon zaufania
dla dorosłych:
tel. 116 123

Centrum wsparcia dla
osób w stanie kryzysu psychicznego
bezpłatny telefon czynny 24h:
tel. 800 70 22 22 


 
UZALEŻNIENIA

Psychoterapia uzależnień pozwala na uporządkowanie i wypracowanie radzenia sobie we wszystkich istotnych sferach życia: uczuciowej, duchowej, relacjnej z innym ludźmi i sobą samym, zdrowotnej. Tego typu postępowanie zatrzymuje postęp choroby i sprawia, że jakość życia osoby uzależnionej znacznie się poprawia; więciej;

CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

PROFILAKTYKA

Profilaktyka uzależnien jest działalnością zapobiegawczą obejmującą całą gamę różnorodnych, zdrowotnych i społecznych zagrożeń związanych z używaniem œśrodków psychoaktywnych; więcej:

 

 

Program wczesnej inrewencji dla młodych osób uzywających narkotyków, więcej; mgr Elżbieta Proll
 tel. 792 066 033
  www.nieuciekaj.com
 

  Pedagog, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii 
  Uzależnień, 
  
Asystent Psychodramy, Trener-Szkoleniowiec


Absolwentka studiów magisterskich UMCS, podyplomowych na   kierunkach: Profilaktyka i Terapia Uzależnienia od Narkotyków (KUL), Niedostosowanie Społeczne i Resocjalizacja (Lubelska Szkoła Wyższa). Ukończyła także - Psychoterapia (PSPI), I-wszy stopień w zakresie Psychodramy Moreno (Polski Instytut Psychodramy). Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc terapię indywidualną i grupową dla młodzieży uzależnionej oraz ich rodziców w Ośrodku Terapii i Readaptacji „Powrót z U” W Cholewiance, a nast. Albrechtówce, a także pełniąc obowiązki dyrektora i pedagoga w tamtejszym Gimnazjum.  Prowadziła także szkolenia w placówkach oświatowych dotyczące uzależnień oraz comiesięczne szkolenia Rady Pedagogicznej gim. w Cholewiance i Albrechtówce. Trener-Szkoleniowiec P&M Management Group Warszawa oraz uczestnik licznych szkoleń, kursów, projektów profilaktycznych dotyczących uzależnień, problemów psychicznych dzieci w wieku szkolnym, przejawów agresji wśród uczniów na różnych etapach edukacyjnych, podstaw integracji sensorycznej w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosowania psychodramy w terapii rodzin, standardów wychodzenia z bezdomności

Pracuje z osobami zmagającymi się z problemem uzależnienia, współuzależnienia oraz potrzebującymi pomocy pedagogicznej.

www.skassa.pl www.taniesklepyinternetowe.pl
terapia uzależnień Lublin, psychoterapia Lublin, e-terapia, nie uciekaj, Paweł Wójcik, Janusz Koczberski, terapia uzależnień, terapia online