PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia pomaga wielu osobom w radzeniu sobie z zaburzeniami psychicznymi i/lub emocjonalnymi, jest metodą leczenia i wspomagania rozwoju polegającą na intencjonalnym oddziaływaniu na psychikę człowieka za pomocą technik i narzędzi psychologicznych:     więcej:   

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Pomoc psychologiczno pedagogiczna ma  wspierać rodzica  wrozpoznawaniu  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych oraz zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych; więcej:

 

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA" 800 12 00 02


UZALEŻNIENIA

Psychoterapia uzależnień pozwala na uporządkowanie i wypracowanie radzenia sobie we wszystkich istotnych sferach życia: uczuciowej, duchowej, relacjnej z innym ludźmi i sobą samym, zdrowotnej. Tego typu postępowanie zatrzymuje postęp choroby i sprawia, że jakość życia osoby uzależnionej znacznie się poprawia; więciej;

CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

PROFILAKTYKA

Profilaktyka uzależnien jest działalnością zapobiegawczą obejmującą całą gamę różnorodnych, zdrowotnych i społecznych zagrożeń związanych z używaniem œśrodków psychoaktywnych; więcej:

 

 

Program wczesnej inrewencji dla młodych osób uzywających narkotyków, więcej;

W zakresie naszych działań oferujemy pomoc w postaci psychoterapii konwencjonalnej jak również e-terapii:

Psychoterapia uzależnienia i współuzależnienia:

 • terapia indywidualna, młodzieży i dorosłych,
 • terapia grupowa młodzieży i dorosłych,
 • konsultacje dla członków rodzin z problemem uzależnienia i współuzależnienia,
 • pomoc rodzicom dzieci eksperymentujących ze środkami uzależniającymi oraz młodzieży mającej takie doświadczenia.

Psychoterapia pomaga wielu osobom w radzeniu sobie z zaburzeniami psychicznymi i/lub emocjonalnymi, takimi jak:

 1. Zaburzenia osobowości
 2. Stres lub dojście do siebie po sytuacji stresowej
 3. Lęk, niemożność radzenia sobie w pewnych sytuacjach, trudności z koncentracją, lęk przed porażką, pracoholizm, traumatyczne doświadczenia, konflikty w pracy
 4. Brak zaufania lub nadmierna nieśmiałość
 5. Niepokojące uczucia takie jak depresja, smutek, żal, pustka, gniew, nierozwiązane problemy, samotność, frustracja, niska samoocena
 6. Huśtawki nastroju
 7. Trudność tworzenia / utrzymywania relacji międzyludzkich lub angażowanie się w relacje niezadowalające bądź niszczące, konflikt relacji, oddzielenie, problemy w związku / małżeństwie i pomocna w ich przezwyciężeniu bądź precyzyjnym określeniu terapia małżeńska
 8. Trudność pogodzenia się ze stratami takimi jak utrata bliskiej osoby, rozwód lub utrata pracy
 9. Samookaleczenia
 10. Zachowania obsesyjno kopulsywne
 11. Ataki paniki i fobii
 12. Osobiste decyzje o rozwoju tożsamości, seksualności i kierunku życia

Pomoc pedagogiczna: 

 • Konsultacje indywidualne i grupowe,
 • zajęcia edukacyjne,
 • warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze.

Zapraszamy do współpracy, a w przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu.

 

www.skassa.pl www.taniesklepyinternetowe.pl
terapia uzależnień lublin,psychoterapia lublin, e-terapia, nie uciekaj, Paweł Wójcik, Janusz Koczberski, terapia uzależnień,