PROFILAKTYKA

Profilaktyka uzależnien jest działalnością zapobiegawczą obejmującą całą gamę różnorodnych, zdrowotnych i społecznych zagrożeń związanych z używaniem œśrodków psychoaktywnych; więcej:

                                                                                                                        Program wczesnej inrewencji dla młodych osób uzywających narkotyków, więcej;

Pomoc psychologiczno pedagogiczna ma  wspierać dziecko w:rozpoznawaniu  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ,rozpoznawaniu możliwości psychofizycznychu;zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych. Wspierać rodzica w skutecznym wychowaniu; więcej:

TERAPIA UZALEŻNIEŃ

Terapia uzależnienia pozwala na uporządkowanie i wypracowanie radzenia sobie we wszystkich istotnych sferach życia: życie uczuciowe, duchowe, relacje z ludźmi, zdrowie. Tego typu postępowanie zatrzymuje postęp choroby i sprawia, że jakość życia osoby uzależnionej znacznie się poprawia; więciej;

CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

 

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia pomaga wielu osobom w radzeniu sobie z zaburzeniami psychicznymi i/lub emocjonalnymi, jest metodą leczenia i wspomagania rozwoju polegającą na intencjonalnym oddziaływaniu na psychikę człowieka za pomocą technik i narzędzi psychologicznych:     więcej:

 

 

W zakresie naszych działań oferujemy pomoc w postaci terapii konwencjonalnej jak również e-terapii:

Terapia uzależnienia i współuzależnienia:

 • terapia indywidualna, młodzieży i dorosłych,
 • terapia grupowa młodzieży i dorosłych,
 • konsultacje dla członków rodzin z problemem uzależnienia i współuzależnienia,
 • pomoc rodzicom dzieci eksperymentujących ze środkami uzależniającymi oraz młodzieży mającej takie doświadczenia.

Psychoterapia pomaga wielu osobom w radzeniu sobie z zaburzeniami psychicznymi i/lub emocjonalnymi, takimi jak:

 1. Stres lub dojście do siebie po sytuacji stresowej
 2. Lęk, niemożność radzenia sobie w pewnych sytuacjach, trudności z koncentracją, lęk przed porażką, pracoholizm, traumatyczne doświadczenia, konflikty w pracy
 3. Brak zaufania lub nadmierna nieśmiałość
 4. Niepokojące uczucia takie jak depresja, smutek, żal, pustka, gniew, nierozwiązane problemy, samotność, frustracja, niska samoocena
 5. Huśtawki nastroju
 6. Trudność tworzenia / utrzymywania relacji międzyludzkich lub angażowanie się w relacje niezadowalające bądź niszczące, konflikt relacji, oddzielenie, problemy w związku / małżeństwie i pomocna w ich przezwyciężeniu bądź precyzyjnym określeniu terapia małżeńska
 7. Trudność pogodzenia się ze stratami takimi jak utrata bliskiej osoby, rozwód lub utrata pracySamookaleczenia
 8. Zachowania obsesyjne
 9. Ataki paniki i fobii
 10. Osobiste decyzje o rozwoju tożsamości, seksualności i kierunku życia

Pomoc pedagogiczna: 

 • Konsultacje indywidualne i grupowe,
 • zajęcia edukacyjne,
 • warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze.

Zapraszamy do współpracy, a w przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu.

www.skassa.pl www.taniesklepyinternetowe.pl
e- terapia,terapia uzależnień lublin, nie uciekaj, Paweł Wójcik, Janusz Koczberski, terapia uzależnień,