PSYCHOTERAPIA
Psychoterapia pomaga wielu 
osobom w radzeniu sobie
z zaburzeniami psychicznymi 
i/lub emocjonalnymi. 
Jest metodą leczenia 
i wspomagania rozwoju 
polegającą na intencjonalnym 
oddziaływaniu na psychikę 
człowieka za pomocą techniki 
i narzędzi psychologicznych: więcej:   

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Pomoc psychologiczno pedagogiczna ma  wspierać rodzica  wrozpoznawaniu  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych oraz zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych; więcej:
 

Bezpłatny ogólnopolski telefon 
dla ofiar przemocy w rodzinie
(Niebieska Linia) czynny całą dobę
tel. 800 120 002


Bezpłatny telefon zaufania
dla dzieci i młodzieży:
tel. 116 111

Bezpłatny kryzysowy
telefon zaufania
dla dorosłych:
tel. 116 123

Centrum wsparcia dla
osób w stanie kryzysu psychicznego
bezpłatny telefon czynny 24h:
tel. 800 70 22 22 


 
UZALEŻNIENIA

Psychoterapia uzależnień pozwala na uporządkowanie i wypracowanie radzenia sobie we wszystkich istotnych sferach życia: uczuciowej, duchowej, relacjnej z innym ludźmi i sobą samym, zdrowotnej. Tego typu postępowanie zatrzymuje postęp choroby i sprawia, że jakość życia osoby uzależnionej znacznie się poprawia; więciej;

CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

PROFILAKTYKA

Profilaktyka uzależnien jest działalnością zapobiegawczą obejmującą całą gamę różnorodnych, zdrowotnych i społecznych zagrożeń związanych z używaniem œśrodków psychoaktywnych; więcej:

 

 

Program wczesnej inrewencji dla młodych osób uzywających narkotyków, więcej; mgr Agnieszka Stachura
 
tel. 501 343 905
 www.nieuciekaj.com
 
 Psycholog
 Psychoterapeuta Uzależnień

Z wykształcenia jestem psychologiem, specjalistą psychoterapii uzależnień, w procesie certyfikacji oraz ternerem Szkoły Trenerów PROGRES. Ukończyłam również szkolenie z zakresu Dialogu Motywującego.  Swoje doświadczenie zdobyłam pracując w WOTUiW w Lublinie , CZP w Radecznicy oraz w punkcie konsultacyjnym przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Współpracuję również z Fundacją Life Sense, gdzie prowadzę zajęcia profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień oraz warsztaty wspierające kobiety. Pracuję z osobami dorosłymi doświadczających problemu uzależnienia od  alkoholu, narkotyków, hazardu oraz z osobami doświadczającymi uzależnienia w rodzinie. Udzielam wsparcia i pomocy osobom będącym  w sytuacjach kryzysowych, które doświadczają trudności  w relacjach z innymi, cierpiących z powodu zaburzeń lękowych, depresji czy stresu (PTSD)

 

www.skassa.pl www.taniesklepyinternetowe.pl
terapia uzależnień Lublin, psychoterapia Lublin, e-terapia, nie uciekaj, Paweł Wójcik, Janusz Koczberski, terapia uzależnień, terapia online