PSYCHOTERAPIA
Psychoterapia pomaga wielu 
osobom w radzeniu sobie
z zaburzeniami psychicznymi 
i/lub emocjonalnymi. 
Jest metodą leczenia 
i wspomagania rozwoju 
polegającą na intencjonalnym 
oddziaływaniu na psychikę 
człowieka za pomocą techniki 
i narzędzi psychologicznych: więcej:   

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Pomoc psychologiczno pedagogiczna ma  wspierać rodzica  wrozpoznawaniu  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych oraz zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych; więcej:
 

Bezpłatny ogólnopolski telefon 
dla ofiar przemocy w rodzinie
(Niebieska Linia) czynny całą dobę
tel. 800 120 002


Bezpłatny telefon zaufania
dla dzieci i młodzieży:
tel. 116 111

Bezpłatny kryzysowy
telefon zaufania
dla dorosłych:
tel. 116 123

Centrum wsparcia dla
osób w stanie kryzysu psychicznego
bezpłatny telefon czynny 24h:
tel. 800 70 22 22 


 
UZALEŻNIENIA

Psychoterapia uzależnień pozwala na uporządkowanie i wypracowanie radzenia sobie we wszystkich istotnych sferach życia: uczuciowej, duchowej, relacjnej z innym ludźmi i sobą samym, zdrowotnej. Tego typu postępowanie zatrzymuje postęp choroby i sprawia, że jakość życia osoby uzależnionej znacznie się poprawia; więciej;

CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

PROFILAKTYKA

Profilaktyka uzależnien jest działalnością zapobiegawczą obejmującą całą gamę różnorodnych, zdrowotnych i społecznych zagrożeń związanych z używaniem œśrodków psychoaktywnych; więcej:

 

 

Program wczesnej inrewencji dla młodych osób uzywających narkotyków, więcej; mgr Elżbieta Jarszak
 tel. 782 662 793

 www.nieuciekaj.com Psycholog
 
Z wykształcenia i pasji jestem psychologiem, ukończyłam Akademię WSEiI w Lublinie o specjalności Psychologia Sądowo – Penitencjarna. Z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą posiadam Studia podyplomowe – Przygotowanie Pedagogiczne, które realizowałam w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Posiadam również Certyfikat uprawniający do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych. Prowadzę diagnozę, pomoc psychologiczną, sesje wsparcia psychospołecznego, interwencje kryzysowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Na konsultacjach i sesjach psychologicznych pracuję z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, które doświadczają w swoim życiu kryzysów i trudnych sytuacji, zmagają się z niską samooceną, lękiem czy obniżonym nastrojem, mają problem z nawiązywaniem, utrzymywaniem, lub zakończeniem relacji, potrzebują towarzyszenia w trakcie dużych życiowych zmian. Bliskie są mi również tematy związane z wypaleniem zawodowym, pracoholizmem, poczuciem braku równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, odpornością psychiczną, skutkami mobbingu, radzeniem sobie ze stresem, ścieżkami kariery.
W pracy koncentruję się na zasobach, potencjale i gotowości  klienta, aby maksymalnie wykorzystać je we wsparciu i motywowaniu do zmiany. Wierzę, że potencjał drzemie w każdym z nas, tylko czasami trzeba pomóc mu się wydobyć :)
Moją pasją jest również dzielenie się wiedzą, także chętnie prowadzę różnego rodzaju warsztaty oraz spotkania psychoedukacyjne
Jestem również mediatorem wpisanym na listy Stałych Mediatorów przy Sądach Okręgowych w Lublinie, w Zamościu i w Siedlcach prowadzę mediacje ze skierowania Postanowieniem Sądu oraz Pozasądowe.
W pracy i w życiu prywatnym z empatią i entuzjazmem podchodzę do ludzi. Skutecznie docieram do istoty problemu. Aby bardziej efektywnie pomagać swoim klientom ciągle podnoszę swoje kwalifikacje.

Oferuję pomoc z zakresu:
- diagnozy potencjalnych możliwości,
- wspieranie mocnych stron, minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych
- rozwiązywania problemów,
- radzenia sobie z konfliktami,
- radzeniu sobie ze stresem,
- zaburzeń  emocjonalnych,
- radzenie sobie z problemami wychowawczymi
- poprawy procesu komunikowania się,
- radzenia sobie z kryzysowymi sytuacjami w związku,
- niskim poczuciem własnej wartości, obniżoną samooceną
- wypalenie zawodowe,
- brak motywacji do pracy i aktywności,
- zaburzenia lękowe

 
www.skassa.pl www.taniesklepyinternetowe.pl
terapia uzależnień Lublin, psychoterapia Lublin, e-terapia, nie uciekaj, Paweł Wójcik, Janusz Koczberski, terapia uzależnień, terapia online