PSYCHOTERAPIA
Psychoterapia pomaga wielu 
osobom w radzeniu sobie
z zaburzeniami psychicznymi 
i/lub emocjonalnymi. 
Jest metodą leczenia 
i wspomagania rozwoju 
polegającą na intencjonalnym 
oddziaływaniu na psychikę 
człowieka za pomocą techniki 
i narzędzi psychologicznych: więcej:   

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Pomoc psychologiczno pedagogiczna ma  wspierać rodzica  wrozpoznawaniu  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych oraz zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych; więcej:
 

Bezpłatny ogólnopolski telefon 
dla ofiar przemocy w rodzinie
(Niebieska Linia) czynny całą dobę
tel. 800 120 002


Bezpłatny telefon zaufania
dla dzieci i młodzieży:
tel. 116 111

Bezpłatny kryzysowy
telefon zaufania
dla dorosłych:
tel. 116 123

Centrum wsparcia dla
osób w stanie kryzysu psychicznego
bezpłatny telefon czynny 24h:
tel. 800 70 22 22 


 
UZALEŻNIENIA

Psychoterapia uzależnień pozwala na uporządkowanie i wypracowanie radzenia sobie we wszystkich istotnych sferach życia: uczuciowej, duchowej, relacjnej z innym ludźmi i sobą samym, zdrowotnej. Tego typu postępowanie zatrzymuje postęp choroby i sprawia, że jakość życia osoby uzależnionej znacznie się poprawia; więciej;

CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

PROFILAKTYKA

Profilaktyka uzależnien jest działalnością zapobiegawczą obejmującą całą gamę różnorodnych, zdrowotnych i społecznych zagrożeń związanych z używaniem œśrodków psychoaktywnych; więcej:

 

 

Program wczesnej inrewencji dla młodych osób uzywających narkotyków, więcej; mgr Piotr Wróblewski

 tel: 512 671 365

  www.nieuciekaj.com


 
 Psychoterapeuta Integracyjny,
 Psychotrumatolog

 

Pracował w Pracowni Zdrowia Psychicznego „SENS” w Szczecinie. Odbywał kilkumiesięczny staż kliniczny na III Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie. Jest psychoterapeutą odbywającym szkolenie w Studium Psychoterapii Chrześcijańskiej w Warszawie. Dodatkowo studiuje psychotraumatologię w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Jako psychoterapeuta integralny, łączy modalność psychodynamiczną z terapią schematów. Korzysta z różnych technik terapeutycznychw zależności od potrzeb pacjenta/klienta, swoją pracę poddaje regularnej superwizji.  Specjalizuje się w takich obszarach  jak: zaburzenia nastroju, przewlekły smutek, depresja, lęk i przewlekłe napięcie emocjonalne, trudności w przeżywaniu i budowaniu relacji, poczucie samotności, poczucie utraty, proces żałoby, poczucie braku sensu, kryzys wartości, utrata motywacji i chęci do życia, niskie poczucie własnej wartości, problemy radzenia sobie ze stresem.
 

www.skassa.pl www.taniesklepyinternetowe.pl
terapia uzależnień Lublin, psychoterapia Lublin, e-terapia, nie uciekaj, Paweł Wójcik, Janusz Koczberski, terapia uzależnień, terapia online