PSYCHOTERAPIA
Psychoterapia pomaga wielu 
osobom w radzeniu sobie
z zaburzeniami psychicznymi 
i/lub emocjonalnymi. 
Jest metodą leczenia 
i wspomagania rozwoju 
polegającą na intencjonalnym 
oddziaływaniu na psychikę 
człowieka za pomocą techniki 
i narzędzi psychologicznych: więcej:   

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Pomoc psychologiczno pedagogiczna ma  wspierać rodzica  wrozpoznawaniu  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych oraz zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych; więcej:
 

Bezpłatny ogólnopolski telefon 
dla ofiar przemocy w rodzinie
(Niebieska Linia) czynny całą dobę
tel. 800 120 002


Bezpłatny telefon zaufania
dla dzieci i młodzieży:
tel. 116 111

Bezpłatny kryzysowy
telefon zaufania
dla dorosłych:
tel. 116 123

Centrum wsparcia dla
osób w stanie kryzysu psychicznego
bezpłatny telefon czynny 24h:
tel. 800 70 22 22 


 
UZALEŻNIENIA

Psychoterapia uzależnień pozwala na uporządkowanie i wypracowanie radzenia sobie we wszystkich istotnych sferach życia: uczuciowej, duchowej, relacjnej z innym ludźmi i sobą samym, zdrowotnej. Tego typu postępowanie zatrzymuje postęp choroby i sprawia, że jakość życia osoby uzależnionej znacznie się poprawia; więciej;

CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

PROFILAKTYKA

Profilaktyka uzależnien jest działalnością zapobiegawczą obejmującą całą gamę różnorodnych, zdrowotnych i społecznych zagrożeń związanych z używaniem œśrodków psychoaktywnych; więcej:

 

 

Program wczesnej inrewencji dla młodych osób uzywających narkotyków, więcej; Lek. Agnieszka Lis

 tel: (12) 306 78 81

 https://www.agnieszka-lis.pl/
 https://www.centrumdobrejterapii.pl/
 Psychiatra
 Psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Specjalista psychiatra, psychoterapeutka w trakcie szkolenia. Absolwentka studiów dziennych na Wydziale Lekarskim UM w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Klinice Psychiatrii SPSK 1 w Lublinie, w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie, w Oddziałach Dziennych Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego, w Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z podwójną diagnozą psychiatryczną w Lublinie, a także w poradniach zdrowia psychicznego na terenie Lublina oraz Zamościa oraz w ramach własnej specjalistycznej praktyki. Prowadziła zajęcia dydaktyczne z psychiatrii dla studentów kierunku lekarskiego oraz brała udział z badaniach klinicznych.
 Odbywa szkolenie psychoterapeutyczne w ramach atestowanego przez SNP PTP Kursu Psychoterapii przy Katedrze Psychoterapii UJ CM. Uczestniczka licznych kursów, konferencji i warsztatów.
Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Współtwórca Podcastu Na Zdrowie – odcinki poświęcone tematyce zdrowia psychicznego.
Certyfikowany trener personalny ATS Akademii Trenerów Sportu.
Zajmuje się głównie diagnozą i farmakoterapią psychiatryczną. Jej zainteresowania kliniczne obejmują:

  • zaburzenia afektywne (zaburzenia nastroju, w tym depresja jednobiegunowa, choroba dwubiegunowa, depresja poporodowa i inne),
  • zaburzenia psychotyczne (psychozy: schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne, urojeniowe, inne zaburzenia psychotyczne),
  • zaburzenia lękowe (dawniej „nerwice”): różnego rodzaju lęki i fobie, w tym fobia społeczna, lęk uogólniony, lęk napadowy/paniczny i inne,
  • zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (dawniej „nerwica natręctw”),
  • zaburzenia stresowe, adaptacyjne, emocjonalne, zaburzenia osobowości i zachowania,
  • zaburzenia zachowania i emocji w przebiegu upośledzenia umysłowego oraz zaburzeń organicznych,
  • bezsenność i zaburzenia snu,
  • zaburzenia odżywiania – wsparcie farmakologiczne zaburzeń współistniejących,
  • uzależnienie od alkoholu (dawniej „alkoholizm”) – wsparcie farmakologiczne terapii uzależnień, farmakoterapia zaburzeń leżących u podłoża uzależnienia.
  • zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)
 

https://www.youtube.com/c/PodcastNaZdrowie

www.skassa.pl www.taniesklepyinternetowe.pl
terapia uzależnień Lublin, psychoterapia Lublin, e-terapia, nie uciekaj, Paweł Wójcik, Janusz Koczberski, terapia uzależnień, terapia online