PSYCHOTERAPIA
Psychoterapia pomaga wielu 
osobom w radzeniu sobie
z zaburzeniami psychicznymi 
i/lub emocjonalnymi. 
Jest metodą leczenia 
i wspomagania rozwoju 
polegającą na intencjonalnym 
oddziaływaniu na psychikę 
człowieka za pomocą techniki 
i narzędzi psychologicznych: więcej:   

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Pomoc psychologiczno pedagogiczna ma  wspierać rodzica  wrozpoznawaniu  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych oraz zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych; więcej:
 

Bezpłatny ogólnopolski telefon 
dla ofiar przemocy w rodzinie
(Niebieska Linia) czynny całą dobę
tel. 800 120 002


Bezpłatny telefon zaufania
dla dzieci i młodzieży:
tel. 116 111

Bezpłatny kryzysowy
telefon zaufania
dla dorosłych:
tel. 116 123

Centrum wsparcia dla
osób w stanie kryzysu psychicznego
bezpłatny telefon czynny 24h:
tel. 800 70 22 22 


 
UZALEŻNIENIA

Psychoterapia uzależnień pozwala na uporządkowanie i wypracowanie radzenia sobie we wszystkich istotnych sferach życia: uczuciowej, duchowej, relacjnej z innym ludźmi i sobą samym, zdrowotnej. Tego typu postępowanie zatrzymuje postęp choroby i sprawia, że jakość życia osoby uzależnionej znacznie się poprawia; więciej;

CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

PROFILAKTYKA

Profilaktyka uzależnien jest działalnością zapobiegawczą obejmującą całą gamę różnorodnych, zdrowotnych i społecznych zagrożeń związanych z używaniem œśrodków psychoaktywnych; więcej:

 

 

Program wczesnej inrewencji dla młodych osób uzywających narkotyków, więcej; 

  Prowadzone przez nasz zespół działania profilaktyczne obejmują cykliczne bądź doraźne wykłady, szkolenia i warsztaty kierowane do nauczycieli, pedagogów, rodziców, a przede wszystkim młodzieży.

 

UZALEŻNIENIE TO UCIECZKA

UCIEKA TEN, KTO SIĘ BOI

BOI SIĘ TEN, KTO NIE MA WIARY

Brak wiary wynika z:

· POZBAWIENIA W DOMU RODZINNYM WŁAŚCIWYCH DOŚWIADCZEŃ (np., bezpieczeństwa, akceptacji, bliskości, uznania, granic, jasnej komunikacji, poczucia sprawczości, wsparcia itp.)

· LUB PRZEŻYWANIA DOŚWIADCZEŃ NIEWŁAŚCIWYCH ( np., odrzucenia, nadkontroli, przemocy, nadużycia, wykorzystywania, piedestałowania, uzależnienia, nieporadności, konfliktów i niekonsekwencji rodziców).

Z braku wiary wynika poczucie własnej słabości.

Poczucie słabości rodzi osamotnienie poprzez uczucia nieśmiałości, zawstydzenia i niepewności, owocujące:

·  Dezorganizacją zachowania, wycofaniem, pomniejszaniem siebie samego

·  Ucieczką od świata realnego w świat wirtualny,

·  Agresją, złością, destrukcją.

·  Nadęcia pychą, która jest wynikiem piedestałowania dziecka w ciągu pierwszych kilku lat przez rodzinę/opiekunów.

NAJPROSTSZĄ „METODĄ PORADZENIA SOBIE” Z SAMOTNOŚCIĄ, POCZUCIEM SŁABOŚCI, ZAWSTYDZENIEM I NIEPEWNOŚCIĄ WYDAJE SIĘ BYĆ UCIECZKA W:

- towarzystwo, muzykę, hazard, pozycję w środowisku, ubiór, gadżety, jedzenie/głodzenie się, samochody, gry komputerowe, świat wirtualny, seks, przemoc, itp., (uzależnienia popędowe);

- nikotynę, alkohol, narkotyki, leki, dopalacze, słodycze, kawę i inne (uzależnienia chemiczne);

- objawy dysfunkcji psychicznych – w zachowania nerwicowe, w depresję, w psychozy, samouszkodzenia, usiłowania samobójcze.

KONSEKWENCJE OSZOŁOMIENIA I ODURZENIA MOGĄ DOPROWADZIĆ DO PODJĘCIA TERAPII, O ILE WCZEŚNIEJ NIE DOPROWADZĄ DO WIELOLETNIEGO WIĘZIENIA, GŁĘBOKIEJ PSYCHOZY LUB ŚMIERCI.

Oprac: Janusz Koczberski.
 

W ramach profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom oraz innym zachowaniom ryzykownym realizujemy programy krótko-, średnio- i długoterminowe dostosowywane do potrzeb odbiorców.

Zapraszamy do współpracy

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących prowadzonych przez nasz zespół terapii, wykładów, szkoleń i warsztatów oraz konsultacji, prosimy o kontakt przez  formularz kontaktowy bądź pod numerem telefonu 791 133 793.

 

www.skassa.pl www.taniesklepyinternetowe.pl
terapia uzależnień Lublin, psychoterapia Lublin, e-terapia, nie uciekaj, Paweł Wójcik, Janusz Koczberski, terapia uzależnień, terapia online