PSYCHOTERAPIA
Psychoterapia pomaga wielu 
osobom w radzeniu sobie
z zaburzeniami psychicznymi 
i/lub emocjonalnymi. 
Jest metodą leczenia 
i wspomagania rozwoju 
polegającą na intencjonalnym 
oddziaływaniu na psychikę 
człowieka za pomocą techniki 
i narzędzi psychologicznych: więcej:   

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Pomoc psychologiczno pedagogiczna ma  wspierać rodzica  wrozpoznawaniu  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych oraz zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych; więcej:
 

Bezpłatny ogólnopolski telefon 
dla ofiar przemocy w rodzinie
(Niebieska Linia) czynny całą dobę
tel. 800 120 002


Bezpłatny telefon zaufania
dla dzieci i młodzieży:
tel. 116 111

Bezpłatny kryzysowy
telefon zaufania
dla dorosłych:
tel. 116 123

Centrum wsparcia dla
osób w stanie kryzysu psychicznego
bezpłatny telefon czynny 24h:
tel. 800 70 22 22 


 
UZALEŻNIENIA

Psychoterapia uzależnień pozwala na uporządkowanie i wypracowanie radzenia sobie we wszystkich istotnych sferach życia: uczuciowej, duchowej, relacjnej z innym ludźmi i sobą samym, zdrowotnej. Tego typu postępowanie zatrzymuje postęp choroby i sprawia, że jakość życia osoby uzależnionej znacznie się poprawia; więciej;

CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

PROFILAKTYKA

Profilaktyka uzależnien jest działalnością zapobiegawczą obejmującą całą gamę różnorodnych, zdrowotnych i społecznych zagrożeń związanych z używaniem œśrodków psychoaktywnych; więcej:

 

 

Program wczesnej inrewencji dla młodych osób uzywających narkotyków, więcej; mgr Agnieszka Jaworska 

 tel: 669-161-492

 www.lekarze-specjalisci.com

 
 Psycholog,
 Psychoterapeuta psychodynamiczny

 

Jestem psychologiem i psychoterapeutą psychodynamicznym. W swojej pracy towarzyszę pacjentom dorosłym i młodzieżowym w procesie psychoterapii indywidualnej. W obszarze mojego zaangażowania jest także pomoc osobom dorosłym w procesie wychodzenia z bezdomności. Wspieram również seniorów udzielając pomocy w zakresie psychoedukacji grupowej. Jestem absolwentką psychologii w Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ukończyłam Studium Socjoterapii i Terapii Młodzieży (kurs rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Uczestniczę w szkoleniu przygotowującym mnie do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach oświatowych i placówkach ochrony zdrowia psychicznego.
Zapraszam do kontaktu.
www.skassa.pl www.taniesklepyinternetowe.pl
terapia uzależnień Lublin, psychoterapia Lublin, e-terapia, nie uciekaj, Paweł Wójcik, Janusz Koczberski, terapia uzależnień, terapia online