PSYCHOTERAPIA
Psychoterapia pomaga wielu 
osobom w radzeniu sobie
z zaburzeniami psychicznymi 
i/lub emocjonalnymi. 
Jest metodą leczenia 
i wspomagania rozwoju 
polegającą na intencjonalnym 
oddziaływaniu na psychikę 
człowieka za pomocą techniki 
i narzędzi psychologicznych: więcej:   

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Pomoc psychologiczno pedagogiczna ma  wspierać rodzica  wrozpoznawaniu  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych oraz zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych; więcej:
 

Bezpłatny ogólnopolski telefon 
dla ofiar przemocy w rodzinie
(Niebieska Linia) czynny całą dobę
tel. 800 120 002


Bezpłatny telefon zaufania
dla dzieci i młodzieży:
tel. 116 111

Bezpłatny kryzysowy
telefon zaufania
dla dorosłych:
tel. 116 123

Centrum wsparcia dla
osób w stanie kryzysu psychicznego
bezpłatny telefon czynny 24h:
tel. 800 70 22 22 


 
UZALEŻNIENIA

Psychoterapia uzależnień pozwala na uporządkowanie i wypracowanie radzenia sobie we wszystkich istotnych sferach życia: uczuciowej, duchowej, relacjnej z innym ludźmi i sobą samym, zdrowotnej. Tego typu postępowanie zatrzymuje postęp choroby i sprawia, że jakość życia osoby uzależnionej znacznie się poprawia; więciej;

CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

PROFILAKTYKA

Profilaktyka uzależnien jest działalnością zapobiegawczą obejmującą całą gamę różnorodnych, zdrowotnych i społecznych zagrożeń związanych z używaniem œśrodków psychoaktywnych; więcej:

 

 

Program wczesnej inrewencji dla młodych osób uzywających narkotyków, więcej; mgr Anna Dudziak

 tel: 696 213 721

 www.nieuciekaj.com

 

 Pedagog, 
 Psychoterapeuta Uzależnień.Jestem pedagogiem w trakcie procesu certyfikacji w zakresie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień, szkolenia akredytowanego przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. 
Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika, na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Dotychczas zdobyte umiejętności i wiedzę wciąż pogłębiam podczas szkoleń a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie, Areszcie Śledczym w Krasnymstawie oraz w Specjalistycznej Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Lublinie.
Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą w kryzysie, doświadczającymi problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki, dopalacze) oraz behawioralnych (hazard, seks, zakupy, gry komputerowe, Internet). Oferuję również pomoc rodzinom osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA.
W terapii wspieram również osoby cierpiące na depresję, zaburzenia lękowe oraz zmagające się z  trudnościami w relacjach interpersonalnych.
Specjalizuję się również w pracy z dziećmi i młodzieżą sprawiającą trudności wychowawcze.
Dbam o to, by każdy z kim pracuję czuł się rozumiany i szanowany.
Dokładam wszelkich starań, aby osoby z którymi pracuję osiągały pożądane efekty, przekładające się na ich komfort psychiczny i poprawę jakości życia.

www.skassa.pl www.taniesklepyinternetowe.pl
terapia uzależnień Lublin, psychoterapia Lublin, e-terapia, nie uciekaj, Paweł Wójcik, Janusz Koczberski, terapia uzależnień, terapia online