PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia pomaga wielu osobom w radzeniu sobie z zaburzeniami psychicznymi i/lub emocjonalnymi, jest metodą leczenia i wspomagania rozwoju polegającą na intencjonalnym oddziaływaniu na psychikę człowieka za pomocą technik i narzędzi psychologicznych:     więcej:   

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Pomoc psychologiczno pedagogiczna ma  wspierać rodzica  wrozpoznawaniu  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych oraz zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych; więcej:

 

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA" 800 12 00 02


UZALEŻNIENIA

Psychoterapia uzależnień pozwala na uporządkowanie i wypracowanie radzenia sobie we wszystkich istotnych sferach życia: uczuciowej, duchowej, relacjnej z innym ludźmi i sobą samym, zdrowotnej. Tego typu postępowanie zatrzymuje postęp choroby i sprawia, że jakość życia osoby uzależnionej znacznie się poprawia; więciej;

CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

PROFILAKTYKA

Profilaktyka uzależnien jest działalnością zapobiegawczą obejmującą całą gamę różnorodnych, zdrowotnych i społecznych zagrożeń związanych z używaniem œśrodków psychoaktywnych; więcej:

 

 

Program wczesnej inrewencji dla młodych osób uzywających narkotyków, więcej;

mgr Paweł Wójcik

tel: 791 133 793

www.nzozrodzina-chelm.pl

www.spzozhrubieszow.pl

www.zielonaklinika.pl

www.nieuciekaj.com

Pedagog specjalny, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, Psychoterapeuta Psychodynamiczny.

Absolwent  UMCS Lublin na kierunku Praca Socjalna ze specjalnością Organizacja Społeczności Lokalnej. Ukończył studia IIo z Pedagogiki Specjalnej o kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna na UMCS Lublin. Otrzymał Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień po zakończonym procesie potwierdzania kwalifikacji zawodowych. Odbywał staże w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Pogotowiu Opiekuńczym, Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjny MONAR  oraz w Ośrodku Leczenia Uzależnień SPZOZ w Lublinie z siedzibą przy ul. Karłowicza 1. Pracował jako terapeuta w NZOZ Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych, Młodzieżowego Ośrodka Terapii i Readaptacji „Powrót z U” w Cholewiance k/ Kazimierza Dolnego. Wspóltworzył Ośrodek Leczenia Uzależnień "Terapia Nałęczów" Uniszowice. Pełnił funkcję Społecznego Kuratora Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lublinie. Pracuje w NZOZ Ośrodku Profilaktyki, Diagnozy i Terapii Zdrowia Psychicznego "RODZINA" oraz w SPZOZ Hrubieszów. Specjalizuje się w terapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz od czynności np. takich jak: hazard, internet, seks, zakupy. Prowadzi terapię osób uzależnionych i współuzależnionych. Ponadto  pracuje z osobami i/lub ich rodzinami, doświadczającymi trudności w relacjach społecznych oraz z młodzieżą i/lub ich rodzinami, sprawiającą trudności wychowawcze. Jako psychoterapeuta zajmuje się leczeniem pacjentów z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami lękowymi oraz depresją a swoją pracę stale poddaje superwizji.

Paweł Wójcik - ZnanyLekarz.pl

www.skassa.pl www.taniesklepyinternetowe.pl
terapia uzależnień lublin,psychoterapia lublin, e-terapia, nie uciekaj, Paweł Wójcik, Janusz Koczberski, terapia uzależnień,