PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia pomaga wielu osobom w radzeniu sobie z zaburzeniami psychicznymi i/lub emocjonalnymi, jest metodą leczenia i wspomagania rozwoju polegającą na intencjonalnym oddziaływaniu na psychikę człowieka za pomocą technik i narzędzi psychologicznych:     więcej:                 

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Pomoc psychologiczno pedagogiczna ma  wspierać rodzica  wrozpoznawaniu  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych oraz zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych; więcej:

TERAPIA UZALEŻNIEŃ

Terapia uzależnienia pozwala na uporządkowanie i wypracowanie radzenia sobie we wszystkich istotnych sferach życia: życie uczuciowe, duchowe, relacje z ludźmi, zdrowie. Tego typu postępowanie zatrzymuje postęp choroby i sprawia, że jakość życia osoby uzależnionej znacznie się poprawia; więciej;

CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

 

PROFILAKTYKA

Profilaktyka uzależnien jest działalnością zapobiegawczą obejmującą całą gamę różnorodnych, zdrowotnych i społecznych zagrożeń związanych z używaniem œśrodków psychoaktywnych; więcej:

 

                                                                                                                       

Program wczesnej inrewencji dla młodych osób uzywających narkotyków, więcej;

 

 

mgr Beata Hawryłko- Zygmunt

tel. 508 059 701

www.osrodek-psychoterapii.pl

Psychoterapeuta psychodynamiczny

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą psychodynamicznym  z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, w Poradni Zdrowia Psychicznego w Warszawie , w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej, w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym i w placówkach wsparcia dziennego w Lublinie.

Głównym obszarem mojego zaangażowania jest psychoterapia indywidualna osób dorosłych,  psychoterapia grupowa i terapia pary w ujęciu psychodynamicznym.

Poza psychoterapia psychodynamiczną w ujęciu klasycznym najbardziej skuteczną w sytuacji zaburzeń lękowych, stanów depresyjnych, zaburzeń odżywiania, specjalizuję się w jej nowym nurcie: TFP, szczególnie skutecznym w tak często diagnozowanych obecnie  narcystycznych zaburzeniach osobowości i osobowości typu borderline .

www.skassa.pl www.taniesklepyinternetowe.pl
terapia uzależnień lublin,psychoterapia lublin, e-terapia, nie uciekaj, Paweł Wójcik, Janusz Koczberski, terapia uzależnień,