PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia pomaga wielu osobom w radzeniu sobie z zaburzeniami psychicznymi i/lub emocjonalnymi, jest metodą leczenia i wspomagania rozwoju polegającą na intencjonalnym oddziaływaniu na psychikę człowieka za pomocą technik i narzędzi psychologicznych:     więcej:                 

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Pomoc psychologiczno pedagogiczna ma  wspierać rodzica  wrozpoznawaniu  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych oraz zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych; więcej:

TERAPIA UZALEŻNIEŃ

Terapia uzależnienia pozwala na uporządkowanie i wypracowanie radzenia sobie we wszystkich istotnych sferach życia: życie uczuciowe, duchowe, relacje z ludźmi, zdrowie. Tego typu postępowanie zatrzymuje postęp choroby i sprawia, że jakość życia osoby uzależnionej znacznie się poprawia; więciej;

CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

 

PROFILAKTYKA

Profilaktyka uzależnien jest działalnością zapobiegawczą obejmującą całą gamę różnorodnych, zdrowotnych i społecznych zagrożeń związanych z używaniem œśrodków psychoaktywnych; więcej:

 

                                                                                                                       

Program wczesnej inrewencji dla młodych osób uzywających narkotyków, więcej;

 

 

Agnieszka Jaworska 

tel: 669-161-492

www.lekarze-specjalisci.com

 

Psycholog, Psychoterapeuta psychodynamiczny

 

Jestem psychologiem i psychoterapeutą psychodynamicznym. W swojej pracy towarzyszę pacjentom dorosłym i młodzieżowym w procesie psychoterapii indywidualnej. W obszarze mojego zaangażowania jest także pomoc osobom dorosłym w procesie wychodzenia z bezdomności. Wspieram również seniorów udzielając pomocy w zakresie psychoedukacji grupowej.

Jestem absolwentką psychologii w Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ukończyłam Studium Socjoterapii i Terapii Młodzieży (kurs rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Uczestniczę w szkoleniu przygotowującym mnie do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach oświatowych i placówkach ochrony zdrowia psychicznego.
Zapraszam do kontaktu.
www.skassa.pl www.taniesklepyinternetowe.pl
terapia uzależnień lublin,psychoterapia lublin, e-terapia, nie uciekaj, Paweł Wójcik, Janusz Koczberski, terapia uzależnień,