PSYCHOTERAPIA
Psychoterapia pomaga wielu 
osobom w radzeniu sobie
z zaburzeniami psychicznymi 
i/lub emocjonalnymi. 
Jest metodą leczenia 
i wspomagania rozwoju 
polegającą na intencjonalnym 
oddziaływaniu na psychikę 
człowieka za pomocą techniki 
i narzędzi psychologicznych: więcej:   

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Pomoc psychologiczno pedagogiczna ma  wspierać rodzica  wrozpoznawaniu  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych oraz zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych; więcej:
 

Bezpłatny ogólnopolski telefon 
dla ofiar przemocy w rodzinie
(Niebieska Linia) czynny całą dobę
tel. 800 120 002


Bezpłatny telefon zaufania
dla dzieci i młodzieży:
tel. 116 111

Bezpłatny kryzysowy
telefon zaufania
dla dorosłych:
tel. 116 123

Centrum wsparcia dla
osób w stanie kryzysu psychicznego
bezpłatny telefon czynny 24h:
tel. 800 70 22 22 


 
UZALEŻNIENIA

Psychoterapia uzależnień pozwala na uporządkowanie i wypracowanie radzenia sobie we wszystkich istotnych sferach życia: uczuciowej, duchowej, relacjnej z innym ludźmi i sobą samym, zdrowotnej. Tego typu postępowanie zatrzymuje postęp choroby i sprawia, że jakość życia osoby uzależnionej znacznie się poprawia; więciej;

CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

PROFILAKTYKA

Profilaktyka uzależnien jest działalnością zapobiegawczą obejmującą całą gamę różnorodnych, zdrowotnych i społecznych zagrożeń związanych z używaniem œśrodków psychoaktywnych; więcej:

 

 

Program wczesnej inrewencji dla młodych osób uzywających narkotyków, więcej; mgr Barbara Cholewa

 tel. 693 667 171

  www.nieuciekaj.com
 


 Psycholog, Certyfikowany Specjalista             Psychoterapii   Uzależnień, 

 
Jestem psychologiem, specjalistą psychoterapii uzależnień.  Prowadzę terapię indywidualną i grupową. W obszarze mojego zaangażowania jest  pomoc osobom dorosłym i młodzieży a także rodzicom. Wspieram również osoby opuszczające Zakłady Karne i osoby w kryzysie bezdomności udzielając pomocy w zakresie psychoedukacji grupowej. Zajmuje się również poradnictwem psychologicznym w kryzysie , lęku i stresie  dla młodzieży i dorosłych. Jestem absolwentką psychologii w Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ukończyłam Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach ochrony zdrowia psychicznego a także w Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu.
www.skassa.pl www.taniesklepyinternetowe.pl
terapia uzależnień Lublin, psychoterapia Lublin, e-terapia, nie uciekaj, Paweł Wójcik, Janusz Koczberski, terapia uzależnień, terapia online