PSYCHOTERAPIA
Psychoterapia pomaga wielu 
osobom w radzeniu sobie
z zaburzeniami psychicznymi 
i/lub emocjonalnymi. 
Jest metodą leczenia 
i wspomagania rozwoju 
polegającą na intencjonalnym 
oddziaływaniu na psychikę 
człowieka za pomocą techniki 
i narzędzi psychologicznych: więcej:   

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Pomoc psychologiczno pedagogiczna ma  wspierać rodzica  wrozpoznawaniu  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych oraz zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych; więcej:
 

Bezpłatny ogólnopolski telefon 
dla ofiar przemocy w rodzinie
(Niebieska Linia) czynny całą dobę
tel. 800 120 002


Bezpłatny telefon zaufania
dla dzieci i młodzieży:
tel. 116 111

Bezpłatny kryzysowy
telefon zaufania
dla dorosłych:
tel. 116 123

Centrum wsparcia dla
osób w stanie kryzysu psychicznego
bezpłatny telefon czynny 24h:
tel. 800 70 22 22 


 
UZALEŻNIENIA

Psychoterapia uzależnień pozwala na uporządkowanie i wypracowanie radzenia sobie we wszystkich istotnych sferach życia: uczuciowej, duchowej, relacjnej z innym ludźmi i sobą samym, zdrowotnej. Tego typu postępowanie zatrzymuje postęp choroby i sprawia, że jakość życia osoby uzależnionej znacznie się poprawia; więciej;

CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

PROFILAKTYKA

Profilaktyka uzależnien jest działalnością zapobiegawczą obejmującą całą gamę różnorodnych, zdrowotnych i społecznych zagrożeń związanych z używaniem œśrodków psychoaktywnych; więcej:

 

 

Program wczesnej inrewencji dla młodych osób uzywających narkotyków, więcej; mgr. Agnieszka Targońska

 tel: 603 636 348

 
www.cmprzyjazni.pl
 www.nieuciekaj.com

                         
 Psycholog,
 Psychoterapeuta psychodynamiczny.


Jestem psychologiem, psychoterapeutą psychodynamicznym, socjoterapeutą. Zajmuję się leczeniem pacjentów z zaburzeniami  osobowości,  zaburzeniami psychicznych takimi jak depresja, zaburzenia lękowe osób dorosłych i młodzieży oraz pomocą psychologiczną w sytuacjach kryzysów życiowych. Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu  Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyłam Studium Socjoterapii i Terapii Młodzieży.  Obecnie jestem w trakcie certyfikatu w Krakowskiej Szkole Psychodynamicznej, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.  Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracowałam jako psychoterapeuta w Centrum Medycznym Przyjaźni na oddziale dziennym psychiatrycznym z osobami dorosłymi z zaburzeniami psychicznymi (schizofrenia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia adaptacyjne) Pracowałam również w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Lubartowie oraz  w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Firleju.  Pełniłam funkcje Społecznego Kuratora Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie.  Obecnie pracuję w Poradni Zdrowia psychicznego w Centrum Medycznym Przyjaźni w Lublinie oraz prowadzę gabinet psychoterapii psychodynamizcnej.
Pracuję w paradygmacie psychoterapii psychodynamicznej. Dotychczas zdobytą wiedzę oraz umiejętności i doświadczenie wciąż pogłębiam dzięki ciągłym szkoleniom, superwizjom certyfikowanych superwizorów.
www.skassa.pl www.taniesklepyinternetowe.pl
terapia uzależnień Lublin, psychoterapia Lublin, e-terapia, nie uciekaj, Paweł Wójcik, Janusz Koczberski, terapia uzależnień, terapia online