PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia pomaga wielu osobom w radzeniu sobie z zaburzeniami psychicznymi i/lub emocjonalnymi, jest metodą leczenia i wspomagania rozwoju polegającą na intencjonalnym oddziaływaniu na psychikę człowieka za pomocą technik i narzędzi psychologicznych:     więcej:   

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Pomoc psychologiczno pedagogiczna ma  wspierać rodzica  wrozpoznawaniu  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych oraz zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych; więcej:

 

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA" 800 12 00 02


UZALEŻNIENIA

Psychoterapia uzależnień pozwala na uporządkowanie i wypracowanie radzenia sobie we wszystkich istotnych sferach życia: uczuciowej, duchowej, relacjnej z innym ludźmi i sobą samym, zdrowotnej. Tego typu postępowanie zatrzymuje postęp choroby i sprawia, że jakość życia osoby uzależnionej znacznie się poprawia; więciej;

CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

PROFILAKTYKA

Profilaktyka uzależnien jest działalnością zapobiegawczą obejmującą całą gamę różnorodnych, zdrowotnych i społecznych zagrożeń związanych z używaniem œśrodków psychoaktywnych; więcej:

 

 

Program wczesnej inrewencji dla młodych osób uzywających narkotyków, więcej;

dr Mariola Stecka

tel. 504 183 587

www.osrodek-psychoterapii.pl

Psycholog, Psychoterapeuta psychodynamiczny

Absolwent Psychologii KUL ze specjalnością Psychologia Kliniczna. W trakcie studiów aktywnie uczestniczyła z zarządzie Koła Naukowego Studentów Psychologii, zajmując się organizacją i prowadzeniem konferencji ogólnopolskich, o tematyce psychologii klinicznej, sądowej oraz psychoprofilaktyki. Obecnie odbywa studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, na kierunku lekarskim, w katedrze Psychiatrii SPSK 1. Odbywała praktyki na oddziałach Ogólno-Psychiatrycznych w SPSK1 w Lublinie, oraz w Szpitalu Psychiatrycznym z oddziałem detoksykacyjnym w Leżajsku, gdzie praktykowała diagnozę i opiniowanie psychologiczne. Aktualnie pracuje w Zielonej Klinice w Uniszowicach, prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe, prowadzi również wykłady polsko i anglojęzyczne na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodnicznej w Lublinie, oraz doraźnie prowadzi szkolenia z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych. Specjalizuje się w pracy z osobami chorymi psychicznie, psychoedukacji osób chorych psychicznie i ich rodzin, poradnictwie psychologicznym w kryzysie, lęku, depresji oraz stresie.

 


Moje publikacje:

- Jakość życia a percepcja czasu u osób chorych na schizofrenię

- Percepcja czasu przez osoby zdrowe i chore na schizofrenię

- Metody do pomiaru przedchorobowego poziomu inteligencji

- Palenie tytoniu a ryzyko ponownej hospitalizacji u osób chorych na schizofrenię

- Wgląd chorobowy a ryzyko ponownej hospitalizacji psychiatrycznej uosób chorych na schizofrenię

 


www.skassa.pl www.taniesklepyinternetowe.pl
terapia uzależnień lublin,psychoterapia lublin, e-terapia, nie uciekaj, Paweł Wójcik, Janusz Koczberski, terapia uzależnień,