PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia pomaga wielu osobom w radzeniu sobie z zaburzeniami psychicznymi i/lub emocjonalnymi, jest metodą leczenia i wspomagania rozwoju polegającą na intencjonalnym oddziaływaniu na psychikę człowieka za pomocą technik i narzędzi psychologicznych:     więcej:   

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Pomoc psychologiczno pedagogiczna ma  wspierać rodzica  wrozpoznawaniu  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych oraz zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych; więcej:

 

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA" 800 12 00 02


UZALEŻNIENIA

Psychoterapia uzależnień pozwala na uporządkowanie i wypracowanie radzenia sobie we wszystkich istotnych sferach życia: uczuciowej, duchowej, relacjnej z innym ludźmi i sobą samym, zdrowotnej. Tego typu postępowanie zatrzymuje postęp choroby i sprawia, że jakość życia osoby uzależnionej znacznie się poprawia; więciej;

CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

PROFILAKTYKA

Profilaktyka uzależnien jest działalnością zapobiegawczą obejmującą całą gamę różnorodnych, zdrowotnych i społecznych zagrożeń związanych z używaniem œśrodków psychoaktywnych; więcej:

 

 

Program wczesnej inrewencji dla młodych osób uzywających narkotyków, więcej;

mgr Elżbieta Proll

tel. 792 066 033

www.nieuciekaj.com

Pedagog, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, 

Asystent Psychodramy, Trener-Szkoleniowiec

Absolwentka studiów magisterskich UMCS, podyplomowych na kierunkach: Profilaktyka i Terapia Uzależnienia od Narkotyków (KUL), Niedostosowanie Społeczne i Resocjalizacja (Lubelska Szkoła Wyższa). Ukończyła także - Psychoterapia (PSPI), I-wszy stopień w zakresie Psychodramy Moreno (Polski Instytut Psychodramy). Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc terapię indywidualną i grupową dla młodzieży uzależnionej oraz ich rodziców w Ośrodku Terapii i Readaptacji „Powrót z U” W Cholewiance, a nast. Albrechtówce, a także pełniąc obowiązki dyrektora i pedagoga w tamtejszym Gimnazjum.  Prowadziła także szkolenia w placówkach oświatowych dotyczące uzależnień oraz comiesięczne szkolenia Rady Pedagogicznej gim. w Cholewiance i Albrechtówce. Trener-Szkoleniowiec P&M Management Group Warszawa oraz uczestnik licznych szkoleń, kursów, projektów profilaktycznych dotyczących uzależnień, problemów psychicznych dzieci w wieku szkolnym, przejawów agresji wśród uczniów na różnych etapach edukacyjnych, podstaw integracji sensorycznej w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosowania psychodramy w terapii rodzin, standardów wychodzenia z bezdomności

Pracuje z osobami zmagającymi się z problemem uzależnienia, współuzależnienia oraz potrzebującymi pomocy pedagogicznej.

www.skassa.pl www.taniesklepyinternetowe.pl
terapia uzależnień lublin,psychoterapia lublin, e-terapia, nie uciekaj, Paweł Wójcik, Janusz Koczberski, terapia uzależnień,